097 529 5 528 Міцна основа для Вашого будівництва
Маркування цементу Згідно ДСТУ Б В.2.7-46-96 «Цементи загальнобудівельного призначення»: За речовинним складом і міцністю на стиск в 28-добовому віці за ГОСТ 310.4 цемент поділяють на такі типи і марки: - Тип І - портландцемент - від 0 до 5 % мінеральних добавок (маркування ПЦ - І); - Тип II - портландцемент з добавками - від 6 до 35 % мінеральних добавок (маркування ПЦ ІІ АШ або ПЦ ІІ БШ), (АШ - до 20 % добавок, БШ - до 35 %); - Тип III - шлакопортландцемент - від 36 до 80 % доменного гранульованого шлаку (маркування ШПЦ) Під час зберігання цементу, особливо з високою тонкістю помелу, навіть у закритих складах його активність поступово знижується внаслідок поглинання ним вологи з повітря і карбонізації (через 3 місяці знижується на 20 %, через рік – на 40%) Завод-виготовлювач гарантує відповідність цементу всім вимогам стандарту при дотриманні правил його транспортування і зберігання: при поставці в тарі - на протязі 45 діб після відвантаження для цементів з високою міцністю в ранньому віці і 60 діб - для решти цементів; при поставці навалом - на момент одержання цементу споживачем, але не більше 45 діб після відвантаження для цементів з високою ранньою міцністю і 60 діб -для решти цементів. Для виготовлення бетону необхідної марки користуйтесь пропорціями, вказаними безпосередньо на звороті мішка.